Gel Dosta Gidelim

 145,00

Stokta

Açıklama

Yunus Emre, şiirlerini asırlar önce öz Türkçe ile söylemiş ve günümüze kadar öylece gelmiştir. Maalesef konuşulan Türkçemiz, nesilden nesile büyük değişikliğe uğrayarak Yunus Emre’nin kullandığı öz Türkçe’den oldukça uzaklaşmıştır.

Bu nedenle günümüz insanı ve özellikle gençler bu şiirleri okuyup anlamakta güçlük çekmektedir. Oysa ki, bu şiirlerin çok iyi okunup anlaşılması, ülkemiz insanına ve tüm insanlığa, bilinmeyen gerçeklerin anlatılması yönünde büyük katkıda bulunacaktır.

Bu noktadan hareket ederek, Yunus Emre’nin divanını ve Risaletün Nüshiyye isimli mesnevisini beyitler halinde, günümüz Türkçesi ile yorumlayıp açıklayarak, menkıbelerle dolu hayatıyla birlikte siz değerli okuyucularımıza takdim ediyoruz.